Doğuş Askı çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, metal ve plastik askı üretim faaliyetlerimizde ürünlerimizin tedariğinden üretim aşamasına, kullanımından bertaraf edilme süreçlerinde çevresel etkilerimizi en aza indirmek için tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı artırmayı,
  • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,
  • Sıfır atık yaklaşımı ile atık yönetiminin sağlanmasını,
  • Kirliliği kaynağında önleyerek çevrenin korunmasını,
  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasında çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumumuzun, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliği duyarlılığına yönelik katkı sağlamayı,
  • Çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

beyan ve taahhüt etmekteyiz